Градоустройство · Инвестиционно проектиране · Консултации по ЗУТ · Консултации по Eвропeйски проекти и стратегически документи · Интериорeн дизайн

За нас

Сдружението DAV представлява обединение от две фирми, работещи в областта на архитектурно проектиране в строителството, и консултантски услуги по проекти финансирани от европейски и национални донорски програми.

Комплексното обслужване, предлагано от DAV, е насочено както към малки „бутикови“ проектни идеи, така и към компании с амбициозни, дългосрочни инвестиционни планове, които желаят техният бизнес да се развива и управлява успешно.

За своите клиенти успяваме да намерим ефективни и реализируеми решения, базирани на професионалния опит на всеки от нас, съобразен с индивидуалните изисквания и желания на нашите Възложители, както и с приложимите нормативни уредби и законодателство.

В работата сме доказали, че не правим компромис с качество и коректност, защото знаем, че в съвременната динамична бизнес среда, взаимното доверие е крайъгълният камък, върху който се гради всичко останало.

Тази услуга включва проучване на възможностите за качествено реализиране на съответните имоти, анализиране на оптималните варианти за решение, проверка за постигане на заложените в Устройствените планове параметри на усвояване, мотивирани…

Необходимостта възниква при изгубени или унищожени строителни книжа и когато се налага да се проведат процедури по: установяване на площ и обем, покупко-продажба, паспортизация, делба, проектиране на преустройство, реконструкция,…

Анализът засяга естествени и природни дадености, технически, географски и комуникативни особености и качества, възможности и оптимизиране на усвояване и застрояване, очаквани устройствени параметри. Анализ на възможностите за застрояване според…

Възможностите, които предлагат различните програми на национално, европейско и световно равнище, са в състояние да дадат на Вашата организация ценна финансова подкрепа, чрез която за сравнително кратко време да реализирате своите…

DAV предлага интериорно проектиране на жилищни и обществени сгради, които могaт да са нови или съществуващи за ремонт и реконструкция. Нестандартни архитектурни решения съобразно конструктивните възможности на разработвания обект.

Close Menu