Интериорен дизайн

» DAV предлага интериорно проектиране на жилищни и обществени сгради, които могaт да са нови или съществуващи за ремонт и реконструкция.

» Нестандартни архитектурни решения съобразно конструктивните възможности на разработвания обект.

» Комплексно проектиране по всички необходими части, количествени и стойностни сметки.

» Строително изпълнение с постоянен авторски надзор.

» Детайлни решения на обзавеждането, цветови оформления и акценти.

» Индивидуални консултации и предложения на специфични интериорни проблеми.

Close Menu